Ansökningsformulär

Innan du fyller i formuläret uppmanas du att läsa mer detaljerad information kring vårdnadshavaransvar och hur ansökan kommer att hanteras. Notera speciellt att personnummer för barnet/eleven måste anges på formen ”ÅÅÅÅMMDDXXYY” (utanbindestreck).

Fyll i formuläret här.

För att behålla din plats i kön måste du ansöka igen varje ny ansökningsperiod. Det har dock ingen betydelse när under ansökningsperioden du förnyar din ansökan, då det är ditt första ansökningsdatum som gäller som ködatum. Om du har problem med det digitala ansökningsformuläret, fyll i vårt supportformulär.