Om vår skola

- Franska Skolan Göteborg är en svensk friskola med fransk profil.

Skolan drivs som en ideell förening med Medborgarskolan som huvudman och består av förskola och grundskola från förskoleklass upp till årskurs 9.

Förskolan och grundskolan till och med årskurs 5 är inrymda i lokaler på Landalagången 3 i centrala Göteborg. Årskurs 6-9 har sin undervisning i lokaler på Molinsgatan 7. Läsåret 2018-2019 har vi ca 330 elever på grundskolan och ca 70 barn på förskolan. Skolan är en liten enhet med nära kontakt mellan barn, föräldrar och personal. Syftet med Franska Skolan Göteborg är att eleverna ska få uppleva den rikedom det innebär att ta del av frankofona kulturer och det franska språket. Detta förbereder våra barn/elever att i framtiden kunna möta en alltmer internationaliserad värld. Skolan är öppen för alla barn. Förkunskaper i franska är inget krav.