Franska skolan

Franska Skolan grundskola består av förskoleklass ("småettan") till och med årskurs 9.

Förskoleklass ”Småettan”

I förskoleklassen delas eleverna in i två grupper, baserade på deras franskakunskaper. Våra grupper leds av en svensk- respektive franskspråkig pedagog.

Ena dagen har eleverna franskalektion, nästa dag svenskalektion. Det franska språket introduceras med hjälp av sånger, ramsor, franska barnböcker och lekar. Bokstäver, skrivstil, läsinlärning samt grundläggande begrepp i matematik presenteras för varje barn. Efter skoldagen, som är mellan 08.30-13.30, finns möjlighet att gå på fritids som leds av franskspråkig personal.

Årskurs 1-5

Under grundskolans första år befästs franskan allt mer. Undervisningen i franska bedrivs i mindre grupper som anpassas efter elevernas förkunskaper. I SO-undervisningen introduceras fransk realia.

Årskurs 6-9

Skolans språkval är franska. Eleverna läser franska 3 tim/vecka. Undervisningen i franska bedrivs i mindre grupper som anpassas efter elevernas förkunskaper. Undervisningen i franska sker i fyra nivåer samt i modersmål i år med elever ur årskurs 7-9. Vår franska profil innebär att flera ämnen genomsyras av det franska exempelvis i litteraturval i svenska och i vissa delar av SO-ämnet.

I hemkunskap får eleverna möjlighet att laga fransk mat. På högstadiet finns en skolvärd, ett aktivt elevråd samt gruppen mot kränkande behandling (GKB) som arbetar regelbundet mot mobbning genom elevstödjande arbete. Franska Skolans verksamhet i Göteborg för årskurs 7-9 bedrivs i Medborgarskolans lokaler på Molinsgatan 7.