Om vår skola

Franska Skolan Göteborg är en svensk friskola med fransk profil.

Franska Skolan Göteborg är en friskola som följer den svenska läroplanen men har en fransk profil. Detta innebär att all undervisning sker på svenska och att alla våra elever studerar franska på olika nivåer.

Skolan drivs som en ideell förening med Medborgarskolan som huvudman. Skolan är alltså inte vinstdrivande och eventuella ekonomiska överskott återinvesteras i verksamheten. Skolan består av förskola och grundskola från förskoleklass upp till årskurs 9. Skolan har en klass i varje årskurs från förskoleklass till årskurs 3. I årskurs 4-9 finns två parallellklasser.

Franska Skolan Göteborg är belägen mitt i centrala Göteborg och har två skolhus nära Kapellplatsen. Förskolan och grundskolan från förskoleklass till och med årskurs 5 bedriver sin verksamhet på Landalagången 3 och undervisning för årskurs 6-9 sker på Molinsgatan 7.

Vi är en mindre skola och här värnar vi om den nära kontakten mellan barn, föräldrar och personal. På skolan går idag ca 70 förskolebarn och 385 grundskoleelever.

Franska Skolan Göteborg låter barn och elever ta del av de frankofona kulturerna, det franska språket och alla de möjligheter som det här öppnar upp för. Alla elever i förskoleklass till åk 9 undervisas i franska tre timmar per vecka.