GKT

GKT = Gruppen för Konfliktlösning och Trygghet

På Franska skolan arbetar vi intensivt och aktivt för att alla ska ha en trygg arbetsmiljö.