Datalagring

De uppgifter ni lämnar vid ansökan till Franska Skolan Göteborg, registreras in i en databas. Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i EU:s Dataskyddsförordning (ofta förkortad GDPR). Läs mer i Medborgarskolans policy för personuppgifter: www.medborgarskolan.se/dataskydd