Elevhälsa

Stöd, hälsa och trygghet

Här kan en incidentanmälan finnas med en mailadress för den vårdnadshavare eller elev som eventuellt bevittnat eller utsatts för en händelse av kränkande karaktär.

Anmälan:

Kort beskrivning av händelsen (datum, tid och plats):

Vilka är de inblandade:

Anmälare / kontaktuppgifter: