Spetsutbildningen

Från och med 2014 har skolan rätten att bedriva spetsutbildning i franska. Det betyder att vissa högstadieelever läser franska på gymnasienivå på skolan (Steg 3 och 4) och kan tillgodoräkna sig gymnasiepoäng för dessa kurser. Man kan alltså nå riktigt långt och bli mycket duktig i språket.

För mer information, vänligen kontakta Stefan Andrésen, stefan.andresen@franskaelever.se