Länkar till blanketter och dokument

Franska Skolans ordningsregler
Landala F-5
Molin 6-9

Alla övriga blanketter och dokument som rör elever inskrivna på Franska Skolan Göteborg finns på SchoolSoft. 

Har du ett klagomål att framföra?

Då ber vi dig mejla det till: franskaskolan@medborgarskolan.se

Vänligen meddela oss:
1. Vad klagomålet gäller.
2. Beskriv kortfattat situationen.
3. Vilka som är berörda.
4. Plats.
5. Tidpunkt.
6. Ditt namn och telefonnummer.

Klagomål som lämnas till rektor vidarebefordras till Medborgarskolans ledningsgrupp för skolverksamheten. Utredning görs av Medborgarskolans styrelse tillsammans med rektor. Anmälaren ska efter utredning delges svar senast en vecka efter närmsta styrelsemöte.

Tack för hjälpen och på återhörande!
/Skolledningen Franska Skolan Göteborg