Vänförening

Franska Skolans vänförening har till ändamål att främja Franska Skolan Göteborg genom ekonomiskt eller annat stöd. Genom att betala in ett bidrag till föreningen erhålls medlemskap. Du avgör själv storleken på ditt bidrag. I samråd med skolans ledning beslutar vänföreningen om inkomna medels användning.

Bg 5014-7032 (märk talongen Vänföreningen FS) länk till vänföreningens hemsida: www.franskaskolansvanforening.se