Stipendium

Skolrådet samt Franska konsulatets kamratpris som delas ut under våravslutningen är innehåll som definitivt ska vara med.