Om vår skola

Franska Skolan Göteborg är en svensk friskola med fransk profil.


Skolan drivs som en ideell förening med Medborgarskolan som huvudman och består av förskola och grundskola från förskoleklass upp till årskurs 9.
Franska Skolan Göteborg är belägen på två adresser i centrala Göteborg. Förskolan och grundskolan till och med årskurs 5 bedriver sin verksamhet på Landalagången 3 och undervisning för årskurs 6-9 sker på Molinsgatan 7.

Skolan är en liten enhet med nära kontakt mellan barn, föräldrar och personal. Läsåret 2019-20 har vi ca 70 förskolebarn och 385 grundskoleelever. Franska Skolan Göteborg låter barn och elever ta del av de frankofona kulturerna, det franska språket och alla de möjligheter som det här öppnar upp för.