Mat

På Franska skolan har vi förmånen att äta egen lagad mat.