Historik

1992 startade Medborgarskolan en förskola med fransk inriktning i samband med samarbetet mellan Volvo och Renault. Flera av dem som flyttade från Frankrike till Göteborg var barnfamiljer. Förskolan hade då 8 barn men har sedan dess vuxit till 70 barn och flyttat till nuvarande lokaler på Landalagången 3.1995 blev förskolan godkänd som en del av Göteborgs kommuns barnomsorg och tar sedan hösten 1999 emot barn mellan 1 och 5 år.

Hösten 2000 startade grundskolan som från och med hösten 2006 består av år F-9. I januari 2016 invigdes vårt andra skolhus, Molinsgatan 7, som sedan dess är hemvist för årskurs 6-9. På Molinsgatan 7 finns även nyckelsalar för ämnena bild, musik, hemkunskap och slöjd.

Hösten 2020 firade Franska Skolan Göteborg 20 år!