Franska skolan Göteborg

Franska Skolan Göteborg består av förskoleklass (Småettan) till och med årskurs 9.

Alla elever undervisas i franska tre lektioner i veckan. Det här gäller under samtliga år i hela grundskolan. Undervisningen sker i grupper bildade utifrån elevernas kunskaper. All övrig undervisning är på svenska. Som elev måste man inte kunna franska när man börjar på vår skola. Det går alltid att hitta en lämplig grupp där anpassning till rätt nivå på undervisningen kan ske.

Vi värnar både vår yttre och inre miljö. Från och med vårterminen 2020 är Franska Skolan Göteborg en Grön Flagg-skola, vilket innebär att vi kontinuerligt arbetar med hållbarhetsfrågor av olika slag. På vår skola finns även en GKT-grupp per skolhus. GKT-gruppen (Gruppen för Konfliktlösning och Trygghet) består av skolkurator, lärare och elevrepresentanter och arbetar för trivsel och mot mobbing.

Franska Skolan Göteborg har även kontakt med omvärlden på olika sätt. Exempelvis deltar vi i ett Erasmus+ projekt med skolor belägna utanför Lyon i Frankrike. Erasmus+ projektet berör elever i åk 5-9.

På Franska Skolan Göteborg arbetar våra elever både digitalt och analogt. Vi lägger stor vikt vid tillgång på fysiska böcker och arbetet med penna och papper. När läraren anser det befogat för uppgiften att arbeta digitalt, använder eleverna elevdatorer som finns att tilllgå i skolan.

Vår skola är en mobilfri skola. Det betyder att elever endast använder mobiler utanför skolans område.

Förskoleklass ”Småettan”
I förskoleklassen delas eleverna in i två grupper baserade på elevernas kunskaper i franska. Våra grupper leds av en svensk- respektive franskspråkig pedagog. Skoldagen är mellan kl 08.20-13.30. Undervisning sker i svenska, franska och matematik, men här finns också tid för samlingar, lek och pyssel. Det franska språket introduceras med hjälp av sånger, ramsor, franska barnböcker och lekar.

Årskurs 1-5
Under grundskolans första år befästs franskan allt mer. Elever i åk 4-5 har franska samtidigt och kan således gå i samma undervisningsgrupp. I SO-undervisningen introduceras fransk realia. Undervisning i engelska och slöjd startar i årskurs 3.

Årskurs 6-9
Skolans språkval är franska. Undervisningen i franska sker i fyra nivåer samt i modersmål. Elever i åk 6-7 har franska samtidigt och kan således gå i samma franskgrupp. Detsamma gäller elever i åk 8-9. Vår franska profil innebär att flera ämnen genomsyras av det franska, exempelvis i litteraturval i svenska och i vissa delar av SO-ämnet. I hemkunskap får eleverna möjlighet att laga fransk mat.

På högstadiet finns en skolvärd som finns nära eleverna och bidrar till en trygg och trivsam skoldag. Undervisningen i årskurs 6-9 bedrivs på Molinsgatan 7.