Franska förskolan

Vill du ge ditt barn det franska språket från tidig ålder?

Genom lekar, samtal, samlingar, sånger och barnlitteratur tränar vi franska språket genom hela förskoledagen. Vi följer svensk läroplan.
Vår personalgrupp består av välutbildade, engagerade och kreativa barnskötare och förskollärare som lägger stor vikt vid varje enskilt barns utveckling.

Vi har fyra avdelningar indelade efter barnens åldrar och fördelningen ser ut enligt följande:

Öppettider

Kl.06.30-18.00
Franska förskolan samarbetar med Franska skolan vid stängning. Det kan därför ibland vara skolans personal du möter när du hämtar ditt barn.

Avdelningar

Petite section (1-3år)

Moyenne section (2-4år)

Grande section (3-6-år)

 

Vi håller till i mysiga lokaler i centrala Göteborg.

Avgifter

Avgiften för förskolan följer Göteborgs kommuns riktlinjer för maxtaxa.

Vill du veta mer?

Kontakta förskolan, tel 031-13 37 50, knappval 1.