Om vår skola

Franska Skolan Göteborg är en svensk friskola med fransk profil.

Franska Skolan Göteborg är en friskola som följer den svenska läroplanen men har en fransk profil. Detta innebär att all undervisning sker på svenska och att alla våra elever studerar franska på olika nivåer.

Skolan drivs som en ideell förening med Medborgarskolan som huvudman. Skolan är alltså inte vinstdrivande och eventuella ekonomiska överskott återinvesteras i verksamheten.
Franska skolan är enparallellig i årskurs från F-3. I årskurs 4-9 finns två parallellklasser.

Franska Skolan Göteborg är belägen mitt i centrala Göteborg och har två skolhus nära Kapellplatsen.
Årskurs F-5 och fritids håller till på Landalagången 3 och årskurs 6-9 på Molinsgatan 7.
På Landala delar vi skolhus med Franska förskolans barn och pedagoger.

Vi är en mindre skola och här värnar vi om den nära kontakten mellan barn, föräldrar och personal. På skolan går idag 385 grundskoleelever.

Franska Skolan Göteborg låter barn och elever ta del av de frankofona kulturerna, det franska språket och alla de möjligheter som det här öppnar upp för.
Alla elever i förskoleklass till åk 9 undervisas i franska tre timmar per vecka.