Antagningstillfällen

På Franska Skolan tar vi varje år in nya elever inför höstterminsstarten i förskoleklass och årskurs 4.
I övriga årskurser tar vi in elever löpande när det blir lediga platser.

Antagningskriterier
Alla elever, oavsett förkunskaper i franska, är välkomna att söka till oss. Våra antagningskriterier är syskonförtur och kötid.

För att syskonförturen skall gälla så måste syskon till den sökande gå på skolan och barnen måste ha minst en gemensam vårdnadshavare.
För att kötid ska räknas måste ansökan förnyas inför varje läsår senast den 1 november och då kommer tidigare ansökningstid att tillgodoräknas.

Barn som är inskrivna i Franska Förskolan och som önskar en skolplats i förskoleklassen måste också ansöka till skolan och dessa barn bereds plats i möjligaste mån.

Antagningsprocess
Arbetet med den ordinarie antagningen till förskoleklass och årskurs 4 startar redan i november. Så ansök så snart som möjligt. Tidigt i antagningsprocessen skickas, via e-post, en förfrågan om intresset för en plats på Franska Skolan Göteborg kvarstår. Vidare fortsätter processen utifrån antagningskriterierna för dem som fortfarande är intresserade och vi bjuder alltid in till informationsmöten där elever och vårdnadshavare har möjlighet att ställa frågor om vår skola. Den första, preliminära, antagningen beräknas vara klar i mitten av januari.

När vi får lediga platser i andra årskurser kontaktar vi ett flertal vårdnadshavare via mail. Syftet med denna första kontakt är att ta reda på om intresset för en plats fortfarande är aktuellt och därefter bjuder vi in till informationsmöten. I vårt antagningsarbete tar vi hänsyn till könsfördelningen i de blivande klasserna.

Barnets plats i kön stryks om:
• Förfrågan kommer i retur pga okänd e-postadress.
• Ni avstår platsen.
• Svaret på förfrågan kommer till skolan senare än utsatt datum.

Om ditt barn stryks ur kön av någon av ovanstående anledningar är du välkommen att göra en ny anmälan om intresse finns.

Hör ni ingenting alls från oss beror det på att vi inte har kunnat bereda plats, skolan hör alltså av sig om vi har platser att erbjuda. Därför är det viktigt att ni loggar in och uppdaterar informationen i ansökan om t.ex. er e-postadress eller telefonnummer ändras. Inloggningsuppgifterna skickas med i svarsmailet vilket ni får när ansökan har skapats. 

Sök till grundskolan