230501 ERASMUS+


I februari avslutades vårt ERASMUS+ projekt. En inkluderande miljö för lärande och välbefinnande med projektnummer 2021-1-SE01-KA122-SCH-000021143. Det var ett 18-månadersprojekt som innehöll jobbskuggningar för personalen och expertbesök på skolan. Några av våra låg-, mellan- och högstadielärare, skolledare, fritidspedagoger och skolans administratör gjorde observationer i olika skolor i Frankrike, Finland, Italien och Danmark. Vi fick även besök av en fransk expert inom ERASMUS+ och internationella projekt och samarbeten samt en expert inom franska språket och litteratur. Dessa personer informerade, höll i aktiviteter med personal och elever samt undervisade.

Skolorna som vår personal besökte var den franska skolgruppen Centre Scolaire Notre dame norr om Lyon, Hoplaxskolan i Helsingfors, den italienska skolgruppen ISIS della Bassa Friulana öster om Trieste och Blågård skola i Köpenhamn. Vi har även under läsåret fått besök av lärare och skolledare från både den franska och den italienska skolgruppen. Nya projekt med dem planeras inför nästa läsår.

Det var mycket berikande och skolans personal har fått många erfarenheter som de har använt i sitt eget arbete. Observationsområdena var bland annat pedagogiska metoder, inkludering, välbefinnande, motivation, studiero, digitalisering, hållbarhet, internationalisering av skolan, administration, skolledning och fritidshem. Vi är mycket stolta och tacksamma för att ingå i ERASMUS+.