220823 ERASMUS+


Här finns en fantastisk sammanfattning av vårt Erasmus+projekt "School Climate Change". Elever och personal har arbetat med projektet sedan 2019. På grund av pandemin blev projektet förlängt men vi lyckades slutföra det enligt planerna.