2020-01-24: ERASMUS+

Franska skolan får Eramuspengar till hälsoprojekt

 

Tack vare ett EU-stöd på drygt 280 000 kronor kan Franska Skolan i Göteborg nu inleda ett omfattande hälsoprojekt tillsammans med ett skoldistrikt i Lyon i Frankrike. Ungefär 1 120 elever i Sverige och Frankrike involveras i projektet, som ska kartlägga och jämföra välbefinnande i de båda länderna.

Hur trivs eleverna i skolan? Hur kan man öka välbefinnandet i skolan? Det är ett par av frågorna som kommer att få ett svar i Franska Skolans stora hälsoprojekt Le bienêtre à l’école som nu blir verklighet tack vare ett omfattande EU-stöd. Skolan, som är en friskola med fransk profil som har Medborgarskolan som huvudman, har sökt och fått 27 000 euro från Erasmus +. Det är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott och har till uppgift att med en budget på närmare 15 miljarder euro finansiera studier, praktik och erfarenhetsutbyte utomlands.

– Samtliga elever i årskurs 5 till 9 involveras i projektet. Dessutom väljs 30 elevambassadörer ut för att åka på en veckas studiebesök till Centre Scolaire Notre Dame i Lyon. Och på samma sätt kommer 36 elever därifrån att besöka oss, berättar skolans rektor Ellenor Sinclair.

Tema välbefinnande
Projektets tema, trivsel och välbefinnande i skolan, är brett och kommer att angripas från flera olika synvinklar.
– Välbefinnande handlar om allt från skollokaler, måltider och raster till möjligheter till fysisk aktivitet, bemötande och samtalsklimat. Dessa frågor är direkt kopplade till studieresultatet, och vi hoppas kunna hitta förbättringsområden under arbetets gång, säger Ellenor Sinclair.

Projektet bygger på en omfattande enkät som både elever och personal ska svara på. Enkätens resultat blir sedan ett diskussionsunderlag. Eleverna i Lyon kommer att ha ett liknande upplägg så att resultaten kan jämföras. Ellenor Sinclair hoppas att det ska bidra till inspiration, idéutbyten och en positiv utveckling.

– Skolorna i Frankrike skiljer sig från skolorna i Sverige på flera sätt. Där går eleverna längre dagar, betalar för sina måltider och har också ofta ett lite annat förhållande till sina lärare. Det är sådant som vi hoppas kunna lära oss mer om samtidigt som vi också kan undersöka hur det påverkar välbefinnandet i stort.

Tvåårigt projekt
Projektet inleddes hösten 2019 med ett lärarutbyte och projektplanering. Själva studiebesöken äger rum i mars 2020 respektive april 2021, och projektet avslutas juni 2021.
– Eftersom vi är en skola med fransk profil är det fantastiskt roligt att få en samarbetspartner i Frankrike. Eleverna kommer att arbeta med digitala lösningar och kommunicera med varandra på såväl franska som engelska. Det här blir ett samarbete som kommer att vara utvecklande på många sätt för våra elever, säger Ellenor Sinclair.