200320: Covid-19

Kära elever och föräldrar!
Vänligen se till att regelbundet följa skolans uppdatering på SchoolSoft där rektor publicerar information om hur skolan agerar angående Corona. 

Fyll alltid i elevens frånvaro på SchoolSoft och vet du att ditt barn stannar hemma flera dagar i följd går det bra att frånvarorapportera för flera dagar i rad.