2018-12-06: Välkommen att söka till åk 4 och 6

 

 

Välkommen att söka till årskurs 4 och 6 för läsåret 2019/2020.

Ansökan om plats till årskurs 4 och 6 kan lämnas in senast den 1 april 2019 då vi avser att ta in nya elever per klass inför läsåret 2019/2020.
Besked angående antagning till årskurs 4 och 6 skickas ut löpande dock senast i slutet av maj 2019.

ANSÖK