Kösystem

Franska skolan tillämpar följande kriterier för antagning till grundskolan:

I vårt antagningsarbete kommer vi att ta viss hänsyn till könsfördelningen i de blivande klasserna.