Kösystem

Franska skolan tillämpar syskonförtur, närhetsprincipen, kötid – i nämnd ordning. Syskon måste gå på skolan det år man söker till för att syskonförtur skall gälla. Kötid räknas efter anvisad ansökningsperiod. Det går ej att ansöka utanför ansökningsperiod. För att kötid ska räknas måste ny ansökan göras till respektive period och då kommer tidigare ansökningstid att tillgodoräknas.

I vårt antagningsarbete kommer vi att ta viss hänsyn till könsfördelningen i de blivande klasserna och om den sökande har franska som modersmål.