Historik

1992 startade Medborgarskolan en förskola med fransk inriktning i samband med samarbetet mellan Volvo och Renault. Flera av dem som flyttade från Frankrike till Göteborg var barnfamiljer. Förskolan hade då 8 barn men har sedan dess vuxit till 63 barn och flyttat till nuvarande lokaler. 1995 blev förskolan godkänd som en del av Göteborgs kommuns barnomsorg och tar sedan hösten 1999 emot barn mellan 1 och 5 år.

Hösten 2000 startade grundskolan som från och med hösten 2006 består av år F-9. Hösten 2010 invigdes högstadiets nya lokaler på Viktor Rydbergsgatan 12. Med start vårterminen januari 2016 bedrivs undervisningen för högstadiet årskurs 7-9 i Medborgarskolans lokaler på Molinsgatan 7.