GKB

GKB = Gruppen mot Kränkande Behandling

På Franska skolan arbetar vi intensivt och aktivt för att alla ska ha en trygg arbetsmiljö.