Elevhälsan


Skolsköterska

Sandra Eistam
072-302 54 49
sandra.eistam@franskaelever.se

 

 

Skolsköterskan finns:
Landala F-5: måndagar och onsdagar
Molin 6-9: tisdagar och torsdagar

Skolsköterskans arbetsuppgifter:
Hälsokontroller, hälsosamtal, uppföljningar, elevvårdsmöten.
Går bra att boka besök via telefon, mail, sms eller via elevens mentor.Skol- och barnläkare

Ljiljana Vucevic-Ström

Är på skolan 1-2 ggr/termin och kan bokas via skolsköterskan.Kurator

Linet Rosenlund (tjänstledig HT22)

 

Eva-Karin Lundell (vikariat)
0704-93 27 14
eva-karin.lundell@franskaelever.se

 

Välkomna att boka besök via telefon, mail, sms eller via elevens mentor. 
Det går också fint att knacka på Eva-Karins dörr.

Kuratorn finns:
Landala F-5: tisdagar och torsdagar
Molin 6-9: måndagar och onsdagar


Psykolog Landala F-5 och Molin 6-9

Maria Hägg
Är på skolan vid behov och kan bokas via skolsköterskan eller kurator.

Specialpedagog Molin 6-9

Alexandra Lidén
Är på skolan vid behov och kan bokas via skolsköterskan eller kurator.

 

Speciallärare
Landala F-5

Ulrika Eres 
ulrika.eres@franskaelever.se