Ansökningsperioder inför nästa läsår

Förskolan


Förskolan 1 till 5-åringar senast den 31 januari 2019

Förskoleklassen 6-åringar senast den 31 januari 2019

Besked angående antagning till förskolan beräknas skickas ut i slutet av maj. 


Grundskolan

Årskurs 1 – 3 och 7 – 9  senast den 31 januari 2019

VÄLKOMMEN att söka till årskurs 4, 5 och 6 för läsåret 2019/2020

Årskurs 4, 5 och 6

Ansökan om plats till årskurs 4, 5 och 6 kan lämnas in senast den 1 april 2019 då vi avser att ta in nya elever per klass inför läsåret 2019/2020.

Besked angående antagning till årskurs 4, 5 och 6 skickas ut löpande dock senast i slutet av maj 2019.