Ansökningsperioder inför nästa läsår

Förskolan


Förskolan 1- till 5-åringar senast den 31 januari 2017

Förskoleklassen 6-åringar senast den 31 januari 2017

Besked angående antagning till förskolan beräknas skickas ut i slutet av maj. 


Grundskolan


Årskurs 1 – 3 senast den 31 januari 2017

Årskurs 4 - 5 senast den 31 januari 2017

Årskurs 6 - 7 senast den 1 april 2017

Årskurs 8 – 9 senast den 31 januari 2017