Ansökningsperioder inför nästa läsår

Förskolan


Förskolan 1 till 5-åringar senast den 31 januari 2017

Förskoleklassen 6-åringar senast den 31 januari 2017

Besked angående antagning till förskolan beräknas skickas ut i slutet av maj. 


Grundskolan

Årskurs 1 – 3, 5 och 7 – 9  senast den 31 januari 2017

OBS! Det finns några platser kvar till årskurs 4!!

OBS årskurs 4 och 6

Årskurs 4 och 6 senast den 1 april 2018 då vi avser att ta in ca 24 nya elever per klass inför läsåret 2018/2019. 
Besked angående antagning till åreskurs 4 och 6 skickas ut löpande dock senast i slutet av maj.